contact
premies
subsidies
informatie
advies
energie-audit
residentieel
diensten
welkom


De energiedeskundige

Het aantal energiedeskundigen is voorbije jaren enorm toegenomen. Het besef dat het energieverbruik rationeler moet, resulteerde de voorbije jaren in een nieuwe Europese-, nationale-, en gewestelijke regelgevingen voor grootgebruikers zoals productiebedrijven en verborgen energieslokoppen zoals gebouwen. Dit alles zorgt ervoor dat de nood aan energiedeskundigen steeds groter zal worden.

Een energiedeskundige is een gespecialiseerde professional die zich op een intellectuele wijze bezighoudt met energiebeheer en CO2 reductie. Zo eenvoudig is het echter niet: het landschap voor energiedeskundigen is enorm divers en de kwaliteitsverschillen zijn groot. De verschillende types van energiedeskundigen hebben elk hun specifiek werkterrein met takenpakket.

Het belangrijkste onderscheid is dat tussen de energiedeskundigen die bedrijfsinterne energieprocessen optimaliseren en de energiedeskundigen die zich hebben toegelegd op de energieprestaties van nieuwe (EPB) en bestaande gebouwen (EPC).
De energiedeskundigen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsinterne processen zijn onderworpen aan het Besluit Energie Planning, de laatste aan de energieprestatie regelgevingen (EPC-EPB wetgevingen). 
De bevoegdheden van de energiedeskundigen type A, type B en type C werden bij decreet vastgelegd door de Vlaamse Overheid.

Duurzaam bouwen

Een bepaald deel van de energieconsultants heeft zich gespecialiseerd in het optimaliseren van energieprestaties van gebouwen.
Ze berekenen het energieverbruik van nieuwe en te renoveren gebouwen via EPB berekeningen.
Ze denken ook conceptueel na over moderne en energiezuinige constructies.

Vaak combineren deze energieconsultants hun adviesfunctie met ontwerpactiviteiten want de meesten zijn houder van een ingenieurs- of architectendiploma.

Energieprestatiecertificaten voor bestaande gebouwen

Deze energiedeskundige mag een EPC (energie prestatie certificaat) afleveren bij de verkoop of verhuur van een bestaande residentiële woning. Deze professional volgde de opleiding tot “ energiedeskundige type A” aan een door het Vlaams Energieagentschap erkende onderwijsinstelling.

Bevoegd voor het opstellen van vrijblijvende energieaudits van ééngezinswoningen bij particulieren. Ook hier moet de energiedeskundige een door het Vlaams Energieagentschap erkend diploma bezitten.
Voor de nieuwe regelgeving heette deze functie: Energie Advies Procedure (EAP) -deskundige.

Bevoegd voor het opstellen van een EPC (energie prestatie certificaat) voor publieke gebouwen.
De energiedeskundige type C is in het bezit van een door het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkend getuigschrift betreffende een opleiding tot externe energiedeskundige voor publieke gebouwen.

deskundigen

Omschrijving
Deskundigen
Regelgeving
Voorbeeld EPC
Bronnen