contact
premies
subsidies
informatie
advies
energie-audit
residentieel
diensten
welkom


Energiedeskundige A:

De energiedeskundige A is een vakbekwaam persoon, met hogere opleiding, die een erkende, specifieke opleiding in een aangesteld opleidingscentrum met succes heeft gevolgd.
Deze persoon is in hoofde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de traceerbaarheid van de gegevens en voor het verwerken ervan en voor de correcte aflevering van het uiteindelijke document dat door de bevoegde instanties werd geregistreerd.
Enkel een erkende ernergiedeskundige 'type A' kan een geldig EPC opstellen en afleveren.
Het EPC is uitsluitend gerelateerd aan het gebouw.
 

Energiedeskundige B:

De energiedeskundige B is een technisch vakbekwaam persoon die een erkende, specifieke opleiding in een erkend centrum gevolgd heeft en deze met succesvol examen heeft afgesloten.
Deze persoon moet de hem toevertrouwde opdracht vervullen volgens de door de overheid voorziene procedure (EAP).
Het verstrekte advies dient om de aanvrager een dieper inzicht te geven van de mogelijkheden van zijn woning, zijn gedrag en zijn comfortvoorkeuren inzake beperking van het energieverbruik
Het EAP is gebaseerd op de gegevens van de bewoners, van het gebouw en de ligging en wordt berekend volgens genormde waarden.
 

Externe Energiedeskundige C:

De energiedeskundige type C is in het bezit van een door het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkend getuigschrift betreffende een opleiding tot externe energiedeskundige voor publieke gebouwen.
Publieke gebouwen zijn vb : Gemeentescholen, bibliotheken, sporthallen, culturele centra, postkantoren, stations,ziekenhuizen, OCMW gebouwen,………….

De gebruiker van een publiek gebouw, met een oppervlakte groter dan 1000 m2, moet over een energieprestatiecertificaat(EPC) voor publieke gebouwen beschikken( verplicht sinds 2009).
Vanaf 1 januari 2013 geldt deze regel ook voor gebouwen groter dan 500 m².

Het EPC voor publieke gebouwen omvat de toekenning van een kengetal (uitgedrukt in kwh/m2) en een bundeling  met mogelijke maatregelen en aanbevelingen om het energieverbruik van het betreffende gebouw in gunstige zin aan te pakken.

 
Isolatiedeskundige:
 
De isolatiedeskundige is een technisch vakbekwaam persoon die een specifieke, technische opleiding met succes heeft gevolgd over isolatiematerialen, isolatiekenmerken en isolatietechnieken.
Deze persoon kan en mag met kennis van zaken het nodige advies verstrekken in deze materie.
 
 
 

deskundigheid

world.gif
Omschrijving
Deskundigen
Regelgeving
Voorbeeld EPC
Bronnen
Kyotonorm